Missie - visie - kernwaarden

Missie

Als sociaal ondernemer leveren we een toegevoegde waarde, zowel voor onze klanten als voor onze werknemers. 

Onze klanten reiken we een efficiënte en kwaliteitsvolle oplossing aan en dit binnen de omgeving van een industriële en technisch vooruitstrevende maakindustrie. 

Onze medewerkers bieden we een persoonlijk groeiperspectief in tewerkstelling. Zo creëren ze voor zichzelf optimale werkkansen zowel binnen de eigen onderneming als op de regionale arbeidsmarkt. 

Samengevat: 

We streven naar het beste voor de klant met een werkplek die stimuleert om zich op een structurele manier optimaal te ontwikkelen.  

Visie

Door steeds aandacht te hebben voor de klantwaarde en motivatie van onze medewerkers verruimen we onze positie op de arbeidsmarkt binnen de industriële nijverheid. Dit gecombineerd met nieuwe methodes en technieken maakt de groei van ons als bedrijf en van onze medewerkers mogelijk.

Door onze structurele aanpak en het continu verbeteren, bieden we onze medewerkers kansen om deel te nemen aan het arbeidsproces. Werk is veel meer dan een inkomen verwerven. Een werkplek moet inspireren, uitdaging bieden en sociale interactie creëren. Een job geeft structuur, geeft zelfvertrouwen en zet mensen in beweging.

Open Atelier stelt zich op als de dynamische schakel tussen werknemer en bedrijven op de regionale arbeidsmarkt.

Het vertrekpunt is ieders talent en de eigen kracht om dit verder te optimaliseren via een individueel ontwikkelingsplan. Op de werkvloer worden generieke en technische competenties aangeleerd, getraind en verworven. 

Kernwaarden

Betrouwbaar

Betrouwbare relatie met klanten, leveranciers, medewerkers en toeleiders.

Groeien & Ontwikkelen

Oog voor de groeimogelijkheid van medewerker, product en organisatie.

Flexibel

Flexibel in denken en doen.

Efficiënt

Efficiënt in alles wat we doen en continu aandacht voor verspilling.

Ondernemend

We bundelen ieders initiatief en betrokkenheid en gebruiken elkaars vaardigheden.

Kwaliteitsbewust & Veilig

Kwaliteitsbewust werken in een veilige omgeving is voor ons vanzelfsprekend.

Met de financiële steun van Europa, ESF, Vlaanderen en Provincie Limburg