Beleidsverklaring

Het kwaliteitsbeleid van Noord-Limburgs Open Atelier vzw is coherent met het algemene bedrijfsbeleid. Dit beleid is in de eerste plaats gericht op maximale klanttevredenheid. Ons streefdoel is geen klachten, maar ook niet van het personeel en derden. Dit is enkel mogelijk door een optimalisatie van de kwaliteit van de uitgevoerde werken, van de aangewende materialen, van de verstrekte informatie en van de attitude van de medewerkers.

De directie van Noord-Limburgs Open Atelier vzw stelt het als prioriteit dat veiligheid, milieubeheer en kwaliteit hand in hand kunnen samengaan en leiden tot de beste resultaten voor zijn opdrachtgevers enerzijds en de gezondheid van de medewerkers anderzijds. Er wordt op toegezien dat conform alle wetgeving en andere eisen, die voor ons van toepassing zijn, gewerkt wordt.

Naar het beste vermogen zullen wij in onze organisatie op een dusdanige wijze handelen zodat veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu ten opzichte van onze werknemers, werknemers in opleiding, bezoekers en derden is gewaarborgd en zij niet worden blootgesteld aan onaanvaardbare risico's, discriminatie, intimidatie en geweld. 

De directie zal zich door een regelmatig en gestructureerd overleg op de hoogte houden van de uitwerking en naleving van dit beleid en aan de hand van de opgedane ervaring het beleid jaarlijks bijstellen en aanpassen indien nodig. Het kwaliteitsbeleid heeft volgende speerpunten:

  • processen en continu verbeteren 

  • klanttevredenheid

  • medewerkers

  • leveranciers

  • relevante wet- en regelgeving


Pelt, 01-09-2021

Peter Willen

Algemeen Directeur


Met de financiële steun van Europa, ESF, Vlaanderen en Provincie Limburg