ESF

Het Europees Sociaal fonds (ESF) stimuleert en financiert Vlaamse organisaties, waaronder Open Atelier, om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten. De Europese Unie kent via projecten hiervoor middelen toe aan de lidstaten om hen te helpen om hun doelen en streefcijfers te behalen. Bedrijven krijgen financiële steun en hulp in de begeleiding van maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals laaggeschoolden, allochtonen of personen met een arbeidshandicap. Daarnaast stimuleert het ESF-Agentschap organisaties om innoverend en transnationaal te werken. 

Project Aanloopfase duaal leren-focus werkervaring 

Noord-Limburgs Open Atelier neemt via het project 'Aanloopfase duaal leren-focus werkervaring' deel aan begeleidingstrajecten voor arbeidsrijpe en/of -bereide jongeren met focus op de werkervaring. Deze aanloopfase kadert binnen het duaal leren en het huidige stelsel voor leren en werken. De aanloopfase beoogt een versterking van competenties van arbeidsbereide leerlingen, waarbij er via een concrete werkervaring op de eigen interne werkvloeren gewerkt kan worden aan vaktechnische competenties, loopbaangerichte competenties en arbeidsgerichte competenties van leerlingen.  

Door deel te nemen aan het reële productieproces worden systematisch en al doende de arbeidsgerichte en vaktechnische competenties verder ontwikkeld. Hierbij wordt rekening gehouden met de doelstellingen uit het leerplan van de leerling en de te-bereiken arbeidsrijpheid voor arbeidsdeelname in het NEC. De algemene doelstellingen worden dus in hoofdzaak individueel bereikt op de interne werkvloer met de toegewezen mentor, maar zullen uiteraard ook ondersteund worden via opvolggesprekken met en bijsturingen van de HR-medewerkers. 

Na het bereiken van de nodige arbeidsrijpheid kunnen deze jongeren doorstromen naar arbeidsdeelname via OAO/duaal leren binnen Open Atelier of via OAO/duaal leren in het NEC. 

 


      

Open Atelier Lommel - Rembert Dodoensstraat 20 (Kristalpark) - 3920 LOMMEL
Open Atelier Pelt - Haltstraat 90 bus 1 (Nolimpark 2127) - 3900 PELT
Open Atelier Turnhout - Steenweg op Tielen 53 - 2300 TURNHOUT
© 2022 Open Atelier VZW
Wettelijke vermeldingen
Site: Webstylers